Ortvay Rudolf fizikai problémamegoldó versenyAz ELTE TTK Fizikus Diákköre, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a Magyar Fizikus Hallgatók Egyesülete által minden évben meghirdetett Ortvay Rudolf fizikai feladatmegoldó verseny 2019-ben ünnepli ötvenéves jubileumát.

Ortvay Rudolf az elméleti fizika professzora volt a Pázmány Péter Tudományegyetemen (a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem korábbi neve) a harmincas-negyvenes években. A korábban meglehetősen provinciális magyar elméleti fizikát működése során bekapcsolta a nemzetközi tudományos élet vérkeringésébe. Meghívására az éppen zajló tudományos forradalom vezető egyéniségei (pl. Werner Heisenberg) látogattak Budapestre. Ortvay előadásain a magyar egyetemi hallgatóság naprakész tudósításokat kapott a fizika frontvonalából. A későbbi tudósgeneráció sok tagja neki köszönheti tudományos indíttatását, a fizikai gondolkodás alapjainak és rugalmas felhasználásának megismerését. Érthető, hogy az ifjú tehetségek fizikai gondolkodásának fejlesztését célként kitűző versenysorozat Ortvay Rudolf nevét viseli.

A versenyt 1970-ben indították útjára az ELTE TTK fiatal oktatói. A kitűzött feladatok nem az iskolás jellegű feladatmegoldó rutint, hanem a fizikai gondolkodás, probléma-felismerés, a megfelelő matematikai eszközök megválasztásának képességeit mozgósítják. Feladataink nagy része önálló szellemi termék, csak ritkán fordulnak elő példatárakban is megjelent problémák. A feladatok kitűzői különböző egyetemeken és kutatóintézetekben dolgozó fizikusok (jelentős részük hajdani versenyző), és az utóbbi időben örvendetes módon egyre több hallgató is rászánta magát, hogy tömör és frappáns feladatot fogalmazzon társainak, emellett vállalja a beérkezett megoldások elbírálásának felelősségét is. Egyes feladatok megoldatlan, nyitott tudományos kérdésekhez vezetik el a versenyzőket, megoldásuk későbbi tudományos témaválasztásukra is ösztönzően hathat. Az eredményhirdetést követő diszkussziók során egyes nehezebb feladatok tanulságos, olykor tudományos igényű vitákat indukálnak.

A verseny az évek folyamán komoly rangot vívott ki, szakdolgozati témák, doktori és külföldi ösztöndíjak odaítélésekor fontos szempont az Ortvay-versenyen elért helyezés. Az Ortvay-verseny hajdani résztvevői és díjazottai között ma már számos nemzetközi rangú kutatót találunk.

Az utóbbi években a résztvevők köre jelentősen kibővült: már nemcsak az ELTE fizikus hallgatóitól, hanem tanárszakosoktól, a JATE és a KLTE fizikus szakáról, a BME-ről, sőt a kolozsvári egyetemről is érkeztek megoldások. 1997-ben norvég kezdeményezésre megkezdtük a feladatok angolra fordítását és nemzetközi terjesztését, majd 1998-ban meghirdettük az első nemzetközi Ortvay-versenyt. A siker láttán (a viszonylag rövid propagandahadjárat ellenére több mint húsz külföldi résztvevő a világ minden tájáról, Moszkvától Guatemaláig) elhatároztuk, hogy a továbbiakban az Ortvay-verseny minden évben nemzetközi lesz.

Az Ortvay versenyt kezdetben az ELTE TTK Fizikus Diákköre szervezte (lelkes fiatal oktatók képében megtestesülve) az Eötvös Loránd Fizikai Társulat támogatásával, szponzorálásával és infrastruktúrájával. Később a szervezésbe és lebonyolításba bekapcsolódott az időközben megalakult Mafihe is. A verseny pénzdíjait korábban az ELFT és a KFKI, majd pályázataink nyomán az ELTE TTK Hallgatói Alapítványa, illetve a TTK Dékánja biztosította. Az utóbbi években ismét belépett a szponzorok közé az ELFT és a KFKI RMKI, valamint több magánszemély is.